Vizsla Kökeni

Vizsla Kökeni

Vizsla’nın ataları binlerce yıl önce Macaristan’a yerleşmeden önce Magyar’ların Avrupa’da dolaşırken topladıkları ırkların melezleri olabilir. Orta Çağ’dan yazılar, bu köpekleri tanımlar.

Macar ovaları hayvan bakımından zengindir ve avcılar yaban hayvanlarını yalnızca bulup getirmekle kalmayıp kalın zemin örtüsünün üzerinde izleyen hızlı ama yakın çalışan bir köpek istiyorlardı.

Cins zamanın soyluları ve savaş ağaları arasında özel bir yer buldu on sekizinci yüzyılda bu bölgede tartışmasız olarak en çok tercih edilen köpekti.

On dokuzuncu yüzyılın sonunda, cinsin sayısı büyük ölçüde azaldı. Kalan yaklaşık bir düzine köpeğin bulunarak yenidenüretime başlandı ve sayıları arttı. II.Dünya Savaşı Vizsla’yı dünyaya yaydı Rus işgalinden kaçan Macarlar köpeklerini Amerika da dahil olmak üzere çeşitli diğer ülkelere götürdüler.

Bu ülkelerde yakışıklı görünümleri ve olağanüstü avlanma yetenekleri takdir topladı.Amerika’da Viszla hızla hayranlık kazandı ve cins artık düzenli olarak ülkede görülmeye başladı. 1960 yılında American Kennel Club tarafından tanındı.Macaristan dışında genellikle Romanya, Avusturya, Slovakya ve Sırbistan’da üretilmiştir..